Fond za istraživanje genocida (Fund for Genocide Research)

7. marta 24/I, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Telefon/Telefaks: +381-(0)11-3238-790
E-Mail: milanbulajic@yahoo.com
Direktor: Dr. Milan Bulajić

U okviru svog programa za 2004/05. godinu Fond je predvidio projekat

  Projekat Jasenovac – sistem hrvatskih ustaških logora genocida:
 1. Štampa Proceedings (zapisnika) Third International Conference "Jasenovac – The Anatomy of Neglected Concentration Camps" (Jasenovac – anatomija zapuštenih koncentracionih logora), Jerusalim, 29/30. decembra 2002.
 2. Američko izdanje knjige dr. Milana Bulajića, "Jasenovac – The Jewish Serbian Holocaust (The Role of the Vatican) in Nazi Ustasha Croatia (1941-1945)"
 3. Sastanak Međunarodne komisije za Jasenovac u cilju izvršenja zaključaka Treće međunarodne konferencije;
 4. Otpočeti aktivne pripreme Četvrte međunarodne konferencije o Jasenovcu u saradnji sa Vladom RS, Odborom za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve i drugim zainteresovanim.
  Ostali programi Fonda su
 1. Projekat "Srebrenica 'Genocide' - Endgame (Bosnia 1995)" u cilju daljih dokaza da Republika Srpska, Vojska RS, nije izvršila genocid nad Muslimanima u Srebrenici jula 1995. - negiranja presude Međunarodnog krivičnog tribunala za prethodnu Jugoslaviju protiv generala Radislava Krstića, komandanta Drinskog korpusa VRS, u saradnji sa Vladom RS – državnom komisijom za Srebrenicu, grupom "Srebrenica Collective" u SAD, i drugim zainteresovanim.
 2. Projekat "Jadovno – ustaški zločini genocida 1941." - Nosilac dr. Đuro Zatezalo, Karlovac; Dane Lastavica, Sremski Karlovci.
 3. Projekat "Ustaški zločin genocida nad Srbima i Jevrejima – Šušnjar, kod Sanskog Mosta (Ilindan 1941.)".
 4. Projekat "Genocid nad Srbima na Kosovu i Metohiji".
 5. Projekat "Ratni zločini i genocid u Crnoj Gori". - Nosilac Špiro Lagator

 

 

 

 

Српски Српски Srpski Srpski
English English  

 

 


CD "Jasenovac - industrija smrti 1941-1945" možete naručiti putem е-pošte ili na adresu:
Svetlopisno Odeljenje
P.fah 65
11120 Beograd
Srbija
 
Napomena izdavača
Delimični popis jugoslovenskih žrtava rata 1941-1945. koji objavljujemo na ovom CD-u
preuzet je sa Internet sajta Jasenovac Research Institute iz Sjedinjenih Američkih Država,
www.jasenovac.org
Detaljnije>>

 

 
     
 
     
 
      Jadovno 1941.    
 
     
 
     
...... ...... Copyright © 2005 Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve. Sva prava zadržana
E-mailKontakt Jasenovac-info.com